Miquel Rovira Mariné

Miquel Rovira

FORMACIÓ POLÍTICA

CUP-Amunt

CÀRREC MUNICIPAL

Regidor de Participació Ciutadana, Serveis Socials, Promoció Econòmica i Joventut

MUNICIPI

Sant Vicenç de Montalt

CÀRREC COMARCAL

Portaveu de la CUP

CORREU ELECTRÒNIC

XARXES SOCIALS

Icono de Twitter
Icono de Instagram

FORMACIÓ ACADÈMICA:

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:

PLE: 150€

JUNTA DE PORTAVEUS: 100€

COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT: 100€

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS