Marián Gómez Téllez

Marián Gómez

FORMACIÓ POLÍTICA

PSC

CÀRREC MUNICIPAL

Regidora

MUNICIPI

Canet de Mar

CÀRREC COMARCAL

Consellera

CORREU ELECTRÒNIC

XARXES SOCIALS

FORMACIÓ ACADÈMICA:

BUP

Grau Superior Química

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

Comerç i/o atenció a les persones en negocis propis i aliens

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

Incipient, comença un any abans de les Municipals 2019

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:

PLE: 150€

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS