Joan Maria Pascual Martí

Joan Maria Pascual

FORMACIÓ POLÍTICA

ERC

CÀRREC MUNICIPAL

Regidor de Serveis Socials, Salut, Medi Ambient, Cohesió territorial i Benestar animal

MUNICIPI

Argentona

CÀRREC COMARCAL

Conseller

CORREU ELECTRÒNIC

XARXES SOCIALS

No té presència a xarxes socials

FORMACIÓ ACADÈMICA:

Diplomat en Infermeria

Postgrau en Seguretat i Higiene Industrial (UPC)

Màster en Gestió del risc Industrial (UPC)

Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia del Treball

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

Cap del departament d’EHS (Medi Ambient, salut i Seguretat) en una multinacional del sector químic

Jubilat des de l’octubre de 2018

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

Regidor a l’Ajuntament d’Argentona des de juny de 2019

Conseller comarcal del Maresme des del juliol de 2019

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:

PLE: 150€

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS