Grups comarcals

El Consell Comarcal del Maresme té aquest mandat 7 grups polítics comarcals.

Cadascún d’ells rep una asignació mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions de 173 euros més 72,50 euros per cada conseller/a electe

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya

JUNTS PER CATALUNYA

Grup comarcal del JUNTSxCAT

CIUTADANS

Grup comarcal de Ciutadans

EN COMÚ GUANYEM

Grup comarcal d’En Comú Guanyem

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular

CONSELLER NO ADSCRIT

Conseller no adscrit