Francesc Guillem Molins

Francesc Guillem

FORMACIÓ POLÍTICA

Conseller no adscrit

CÀRREC MUNICIPAL

Regidor a l’oposició

MUNICIPI

Sant Vicenç de Montalt

CÀRREC COMARCAL

Portaveu del Grup comarcal del PP

CORREU ELECTRÒNIC

XARXES SOCIALS

Icono de Twitter

FORMACIÓ ACADÈMICA:

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:

PLE: 150€

JUNTA DE PORTAVEUS: 100€

COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: 100€

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS