Composició de la Comissió Permanent del Ple

 • Damià del Clot Trias – President (ERC)
 • Joaquim Arnó Porras – Vicepresident 1er (JUNTSxCAT)
 • Maite Viñals Clemente – Vicepresidenta 2a (ERC)
 • Laura Martínez Portell – Vicepresidenta 3a i Presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica (JUNTSxCAT)
 • Andreu Bosch Rodoreda – President de la Comissió Informativa de Serveis (ERC)
 • Montserrat Garrido Romera – Presidenta de la Comissió Informativa de Medi Ambient (JUNTSxCAT)
 • Meritxell Romero Pinet – Presidenta de la Comissió Informativa Social (ERC)
 • Susana López Rico – Representant del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar – Representant del Grup comarcal de Ciutadans, Partido de la Ciudadania (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia – Representant del Grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)
 • Miquel Rovira Mariné – Representant del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
 • Francesc Guillem Molins – Representant del Grup comarcal Partit Popular (PP)