Carme Terradas Saborit

Carme Terradas

FORMACIÓ POLÍTICA

ERC

CÀRREC MUNICIPAL

Regidora d’Atenció Social, Cicles de Vida, Educació i Esports

MUNICIPI

Vilassar de Dalt

CÀRREC COMARCAL

Consellera

CORREU ELECTRÒNIC

XARXES SOCIALS

FORMACIÓ ACADÈMICA:

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:

Ple: 150€ per sessió

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS